POGLEDAJ WEBINAR ONLINE (1. DIO)   POGLEDAJ WEBINAR ONLINE (2. DIO)

Antidepresivi u kliničkoj praksi
Zagrebačka škola psihofarmakoterapije

13. studeni 2020.
WEBINAR

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
Kliničkog bolničkog centra Zagreb i
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje
 
SPONZORI